vysivka
vysivka

FS Trenčan

Folklórny súbor Trenčan pracuje pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne nepretržite od svojho vzniku v r. 1949. Vedú ho pedagógovia Gymnázia Ľ. Štúra a jeho členovia sú študenti stredných škôl vo veku 15 - 19 rokov, ktorí sa práci v súbore venujú vo svojom voľnom čase.

Folklórny súbor Trenčan patrí medzi najstaršie a najvyspelejšie súbory na Slovensku. Zameriava sa na uchovávanie pôvodného folklórneho materiálu trenčianskeho regiónu (západná časť Slovenska), ktorý umelecky spracováva. Svojich členov vedie k poznávaniu folklórnych tradícií, rozvíja estetické cítenie a pohybovú kultúru. V súbore sa doteraz vystriedalo viac ako 1400 členov, ktorí si tu vytvorili svoj vzťah k ľudovému umeniu a mnohí pokračovali v tejto činnosti aj po odchode z Trenčanu najmä vo vysokoškolských folklórnych súboroch. Vytvorených bolo viac ako 110 choreografií, z ktorých približne 20 tvorí súčasný tanečný repertoár súboru.

Za 74 rokov svojej činnosti folklórny súbor Trenčan absolvoval viac ako 2450 predstavení doma i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňoval rôznych prehliadok a sútaží, kde získaval popredné ocenenia. Na zahraničných zájazdoch uskutočnil 650 predstavení, tlieskali mu diváci v 31 krajinách Európy, Ameriky, Ázie a Afriky, niektoré štáty sme navštívili viackrát.